Tramo: 4 Arenal d'es Castell - Cala Tirant

Información:

Descripción:

10,8Km

Fácil

4h

Mapa

Cala Tirant o Arenal de Tirant

Cala Rotja

Es Macar de Tosqueta

Platjeta de Cala Pudent

Son Parc, Arenal de s'Olla de Son Parc

Es Macar de Sa Llosa

Ses Salines / Redonda

S'Olla

Es Ciprer

Es Vivers

S'Era

En Pavada

En Dem

Racó d'es Pi

Illa de ses Sargantanes

S'Albufereta

Sa Jonquereta

Caló d'es Llenyam

S'Arenalet

Caló d'es Peix

Racó d'es Frare

Macarets d'es Vell Marí

Es Te Roig

S'Aladerm

Sa Xeringa

Cala Pudent

Es Maressos

Cala Blanca

Cala Teulera

Cabra Salada