Tramo: 3 Favàritx - Arenal d'es Castell

Información:

Descripción:

13,6Km

Media

5h

Mapa

S'Arenal de Mongofre

S'Escala

Es Portitxol

S'Enclusa

Cala Caldés

Arenal d'en Castell

Na Macaret

Platja es Pou de sa Bufereta

Cala Molí

S'Olleta

Macar Reial

Punta d'en Siulet

Macar de Na Jona

Macar des Coloms

Macar de Cales des Ponts

Cala Morena

Punta de Sa Torre

Son Pit

Sa Bassa

S'Estany de Mongofre

Illa D'Addaia

Sivinar de Mongofre

Rincó de S'Alga Morta

Es Tudós

Cales d'en Tortuga

Caló de S'Oli