Tramo: 2 Es Grau - Favàritx

Información:

Descripción:

8,6Km

Media

3'5h

Mapa

Cala Morella Nou

Cala Sa Torreta

Cala en Cavaller

Cala Tortuga

Cala Presili o Playa de Capifort

Cala des Tamarells sur

Ses Mamaes Fondes

Cala en Vidrier

Cala Perduda

Platja de ses Gaviotes

Es Colomar

Sa Font de s'Oli

Macar Cap de Ses Piques

Es Bol Llarg

Cala Espardenyot

Cala Espardenya

Cala Tamarells nord

Sa Rambla

Caló de Morellet

S'Algaret