Tramo: 1 Maó - Es Grau

Información:

Descripción:

10Km

Media

3'5h

Mapa

Cala Es Murtar

Sa Mesquida

Es Macar de Binillautí

Es Grau

Es Macar de Sa Mesquida

Illa Des Colom

Esquena de s'Ase

Cala Avellana

Cala Avellano

Caletes de Binillautí

Caletes de Binillautí

Macar de Ses Piquetes

Macar Punta d'en Frare

Racó d'en Suro

Arenal Petit de Sa Mesquida

Macar des Cap Roig

Macar de s'Illot d'en Variada

Na Gromant Gran

Macarets de Ses Esponges

Es Clot d'en Mora

S'Algar de Binillautí

Es Pontet

Es Clot de Sa Rascla